.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

حکایت،

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۲۰ ، ۱۱:۱۱
... ...

 

درد و نفرین بر سفر باد.

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۰۱ ، ۰۳:۰۰
... ...

من بامدادم،خسته؟

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۰۱ ، ۱۰:۴۵
... ...

داد نزن داد نزن!

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۰۱ ، ۱۶:۰۰
... ...

با کسی نیستی؟؟

_نه

۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۰۱ ، ۱۹:۵۳
... ...

مرگ من به گوش من نرسید!!!

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۰۱ ، ۱۷:۴۶
... ...

اشغال!!

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۴:۱۷
... ...

صبح به سمت باغ رفتند...

گل رز قرمز را کند.

گل را با خود برد.

۱۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۵:۰۳
... ...

میدونی داری چیکار میکنی؟

اصلا متوجه ای!!!!!!

یعنی واقعا تصمیم تو اینه!!!

لعنت به این حرفای کلیشه ای!

۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۳۷
... ...

با همین نان هم میتوان بشریت را نجات داد!!!!

۷ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۰۰:۰۰
... ...

صدای مرا می شنوی؟!؟!!

زندگی تمام می شود و مرگ ادامه خواهد یافت.....

_______

۱۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۰۶
... ...